Lợi Ích Của Business Blog Đối Với Marketing

Lợi Ích Của Business Blog Đối Với Marketing

bởi -
1810
http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/03/loi-ich-cua-business-blog-doi-voi-marketing.jpg

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu kinh doanh, hãy tìm hiểu các hướng dẫn toàn diện về làm thế nào để bắt đầu kinh doanh, bao gồm marketing, bán hàng, và các bí quyết dịch vụ khách hàng.

Giờ thì hãy chuyển qua tại sao bạn nên sử dụng viết blog như một thủ thuật marketing.

Giúp tăng lượng truy cập tới website của bạn

Hãy giơ tay nếu bạn muốn nhiều khách truy cập website hơn, Yeah, tôi cũng vậy.

Vậy, làm thế nào bạn có thể đem lại bất cứ truy cập nào? Ngắn gọn là: viết blog, mạng xã hội, và các công cụ tìm kiếm.

Nghĩ xem website của bạn có bao nhiêu trang. Có lẽ không phải một tấn, đúng không? Và nghĩ xem bạn có thường cập nhật những trang đó không. Có lẽ là không, đúng không? (Bạn có thường cập nhật trang Về chúng tôi không?)

Viết blog sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề đó.

Viết blog cũng giúp bạn khám phá thông qua các phương tiện truyền thông. Mỗi lần bạn viết một bài viết, bạn đang tạo ra nội dung để mọi người có thể chia sẻ trên các mạng lưới xã hội – Twitter, LinkedIn, Facebook, Pinterest – giúp bạn tiếp cận với một đối tượng khách hàng mới mà có thể bạn chưa biết.

Nó giúp mang lại lưu lượng truy cập tới website của bạn và hoạt động mật thiết với các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội để thực hiện điều đó.

Giúp chuyển đổi lưu lượng truy cập thành leads

Bây giờ bạn có lưu lượng truy cập website của mình thông qua blog rồi, bạn có một cơ hội để chuyển đổi lưu lượng đó thành leads.

Giống như mỗi bài viết bạn viết trên blog là trang lập chỉ mục khác, mỗi bài đăng là một cơ hội mới để tạo leads mới. Cách hoạt động này rất đơn giản: Chỉ cần thêm một lời gọi hành động tạo lead vào mỗi bài đăng.

Lưu ý: không phải tất cả độc giả của blog sẽ trở thành một lead. Không sao cả. Không ai chuyển đổi 100% người đọc blog của họ thành leads được cả. Chỉ cần viết blog, đưa lời kêu gọi hành động vào mỗi bài đăng, thiết lập một chuẩn tỷ lệ chuyển đổi cho bản thân, và cố gắng cải thiện mỗi tháng.

Comments

Facebook Comments