Tags Posts tagged with "Community Management"

Community Management

Community management là một hoạt động xây dựng và quản lý một công đồng mạng bao gồm những thành viên có cùng mục đích, lợi ích, khuynh hướng tiêu dùng…

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/07/nhung-bi-quyet-xay-dung-cong-dong-truc-tuyen-cho-doanh-nghiep.jpg

1163

Bạn đang cần xây dựng một cộng đồng trực tuyến? Có một số yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp nên cân nhắc...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/05/lam-the-nao-de-co-mot-cong-dong-truc-tuyen-thanh-cong.jpg

378

Để có được một cộng đồng trực tuyến thành công, các công ty phải vạch ra những mong muốn, nghiên cứu những phương pháp...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/04/nhung-vai-tro-cua-nguoi-quan-ly-cong-dong-truc-tuyen.png

359

Quản lý các phương tiện truyền thông xã hội cho một công ty, thương hiệu và tạo ra một cộng đồng quanh công ty,...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/02/bi-quyet-quan-ly-hieu-qua-mot-cong-dong-xa-hoi.png

462

Bạn tự hỏi làm thế nào để thực hiện tốt quy tắc xã hội và quản lý cộng đồng mạng xã hội, tất cả...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2016/11/nghe-thuat-quan-ly-cong-dong-truc-tuyen.jpg

584

“Một điều mà để lại ấn tượng với tôi về Jono Bacon – một điều gì đó mà có thể thấy sau khi ông...

Silkwires Digital Agency

Most popular Posts

Newsletter
Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận nhưng thông tin bổ ích từ 123marketingonline!
Thông tin đăng ký được bảo mật và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khác.