Tags Posts tagged with "Marketing Analytics & Metrics"

Marketing Analytics & Metrics

Marketing Analytics là một công cụ cần thiết giúp phân tích Marketing Metrics, được định nghĩa như là một phương pháp đo lường hiệu quả hoạt động Metrics Marketing.

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/07/giu-khach-hang-bang-khoa-hoc-phan-tich-du-lieu.jpg

1183

Nghiên cứu cho thấy, chi phí để tìm một khách hàng mới thường cao gấp 5 – 10 lần chi phí để giữ một...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/05/thuc-hien-ke-hoach-tiep-thi-bang-du-lieu-truc-quan.jpg

330

Ngày nay, Internet là một nguồn dữ liệu lớn làm thay đổi nhiều thói quen của người dùng và làm cho sự hiểu biết...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/04/nhung-luu-y-khi-su-dung-du-lieu-trong-marketing.jpg

371

Dữ liệu là nền tảng cho các kế hoạch truyền thông hay kích hoạt thương hiệu. Vậy khi nghiên cứu dữ liệu, các nhà...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/02/nhung-cong-cu-giup-chay-cac-chien-dich-tiep-thi-ky-thuat-so-da-kenh.jpg

435

Với những thay đổi theo cấp số nhân trong môi trường tiếp thị trong thập kỷ qua, tuyên bố của Marshall McLuhan “Phương tiện...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/01/nhung-so-lieu-do-luong-tiep-thi-can-co-voi-moi-doanh-nghiep.jpg

432

Không đo lường đồng nghĩa với việc bạn không nhận ra cần khắc phục hay thay đổi phần nào trong chiến dịch tiếp thị...

Silkwires Digital Agency

Most popular Posts

Newsletter
Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận nhưng thông tin bổ ích từ 123marketingonline!
Thông tin đăng ký được bảo mật và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khác.