Marketing Online

Marketing Online

Marketing online hay Internet Marketing là một hình thức tiếp thị trực tuyến cho phép khả năng tương tác cao giữa khách hàng và doanh nghiệp, nhằm đạt mục đích truyền thông và giao tiếp hiệu quả nhất.
http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/07/bi-quyet-tao-noi-dung-marketing-khi-thieu-thoi-gian-va-nguon-luc.png

562

Content Curation là một chiến lược tuyệt vời dành cho các nhà tiếp thị không có nguồn lực sản xuất một khối lượng lớn...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/07/giu-khach-hang-bang-khoa-hoc-phan-tich-du-lieu.jpg

582

Nghiên cứu cho thấy, chi phí để tìm một khách hàng mới thường cao gấp 5 – 10 lần chi phí để giữ một...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/07/nhung-bi-quyet-xay-dung-cong-dong-truc-tuyen-cho-doanh-nghiep.jpg

617

Bạn đang cần xây dựng một cộng đồng trực tuyến? Có một số yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp nên cân nhắc...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/06/kiem-tien-tren-mang-voi-hinh-thuc-tiep-thi-lien-ket.jpg

638

Khi tham gia kiếm tiền trên mạng với tiếp thị liên kết, bạn cần hiểu rõ và nắm bắt được những nhân tố chính...

http://123marketingonline.com/wp-content/uploads/2017/06/bi-quyet-tang-ty-le-chuyen-doi-khach-hang.jpg

633

Một trong những điều làm ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi khách hàng là trải nghiệm người dùng. Nếu việc sử dụng website...

Silkwires Digital Agency
Newsletter
Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận nhưng thông tin bổ ích từ 123marketingonline!
Thông tin đăng ký được bảo mật và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khác.